FUNMI ALADEQBOLA

personal informationmap

FUNMI ALADEQBOLA worked in company MILTON PIZZERIA LIMITED.

FUNMI ALADEQBOLA

Posttown: GLASGOW
Postcode: G4 0SN

Previous appointments:

MILTON PIZZERIA LIMITED (dissolved)

2004.02.24 - 2006.09.22

FUNMI ALADEQBOLA was from 2004.12.20 to 2006.09.22 at MILTON PIZZERIA LIMITED employed as Secretary.
resigned

Company address: MILTON PIZZERIA LIMITED
2 BIRDSTON ROAD, MILTON OF CAMPSIE, EAST DUNBARTONSHIRE, G66 8BQ

Company documents: 16 - buy documents

Co-workers

People with similar name

2.5 1 5